341/V

Straight male adaptor, cyl. with Viton® O-RingCod.Ref.ØFChCh1PLDO ringConf.
E2351003V341/V61/813126.025.03.0203110
E2351004V341/V61/416128.027.03.0204310
E2351005V341/V81/814146.025.05.0203110
E2351006V341/V81/416148.027.05.0204310
E2351008V341/V101/416168.029.06.8204310