473/V

M.F. tenuta Viton®Cod.Ref.FF1GG1HILL1RSChConf.
E90A1001V473/V1/81/8 8.5 6.720.54.526.525.838.242.81910
E90A1002V473/V1/41/4 8.5 820.54.524.528.538.242.81910